mobile
mobile mobile

Website Analysis

Dieutri.vn

Last Analyzed : 30.04.2019
dieutri.vn
 • Website Age n/a
 • Alexa Rank496.306
 • Country imgVietnam
 • IP Address 42.112.27.36
META INFORMATION icon
Title
Chẩn đoán và điều trị, thuốc biệt dược
Description
Chẩn đoán và điều trị, thuốc biệt dược, sơ cứu cấp cứu, bệnh lý, sách y học, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, thông tin y học
Keywords
Chẩn đoán, điều trị, thuốc, biệt dược, sơ cứu, cấp cứu, bệnh lý, sách, y học, hình ảnh, xét nghiệm, thông tin
Content Type
utf-8
No Meta Name Value
1 viewport width=device-width, initial-scale=1
2 robots noodp,index,follow
3 revisit-after 1 days
PAGE SPEED icon

72 / 100

page speed

dieutri.vn website speed is normal. Page speed is important for visitors and search engines.

DAILY VISITOR COUNTRY MAP ANALYSIS icon
 • dieutri.vn daily visitor values - Total 2 Country
 • imgVietnam (94.6% visitors)
 • Other (5.4% visitors)
TRAFFIC ANALYSIS icon
No Country Rank
1 imgVietnam 4,659
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 18.79 %
dieutri.vn has a website text/code ratio of 18.79 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
 • H11
 • H29
 • H315
 • H40
 • H50
 • H60
H1
No Text
1 Chẩn đoán và điều trị, thuốc biệt dược
H2
No Text
1 Chẩn đoán & điều trị
2 Sách y học
3 Bệnh lý
4 Dược lý
5 Thuốc a - z
6 Xét nghiệm
7 Thông tin
8 Phác đồ - test
9 Bài mới nhất
H3
No Text
1 Pemirolast: alegysal, thuốc chống dị ứng nhãn khoa
2 Chụp động mạch: ý nghĩa lâm sàng giá trị kết quả
3 Amylase máu và nước tiểu: ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm
4 Chọc ối: chỉ định và ý nghĩa lâm sàng
5 Amoniac máu: ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm
6 Alpha fetoprotein (afp) máu: ý nghĩa lâm sàng kết quả xét nghiệm
7 Xét nghiệm dị ứng: ý nghĩa lâm sàng giá trị kết quả
8 Xét nghiệm phosphatase kiềm (alp): ý nghĩa lâm sàng chỉ số kết quả
9 Aldosterone nước tiểu: ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm
10 Aldosterone máu: ý nghĩa lâm sàng chỉ số xét nghiệm
Text Styling icon
 • STRONG1
 • B0
 • EM0
 • I0
 • U0
 • CITE0
STRONG
No Text
1 * DIEUTRI © September 23, 2009 – 2019
WEBSITE SERVER INFORMATION icon
 • Service Provider (ISP)
 • FPT-STATICIP
 • Hosted IP Address
 • 42.112.27.36
 • Hosted Country
 • imgVietnam
 • Host Region
 • Ho Chi Minh , Ho Chi Minh City
 • Latitude and Longitude
 • 10.8231 : 106.63

SHARE THIS ANALYSIS

POST A COMMENT

DISQUS COMMENTS